Αποτελέσματα προγράμματος

Νευροαναπτυξιακές διαταραχές στον πληθυσμό του προγράμματος

• Το 6.2% των παιδιών αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κατανόηση και χρήση της γλώσσας.
• Το 4.8% των παιδιών παρουσιάζουν περιορισμένες ικανότητες να αντιλαμβάνονται και να σκέπτονται λογικά χωρίς λέξεις.
• Το 6.0% των παιδιών έχουν περιορισμένες μαθηματικές δεξιότητες.
• Το 6.1% των παιδιών αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς τη γενική διανοητική λειτουργικότητα τους, δηλαδή η νοητική τους ηλικία είναι μικρότερη από τη χρονολογική τους ηλικία.
• Το 5.9% των παιδιών δυσκολεύονται στην βραχυπρόθεσμη ανάκληση λέξεων, αριθμών, εικόνων και τονικών αλληλουχιών.
• Το 5.2% των παιδιών αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην λεπτή και αδρή κινητικότητα.Κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη νευροανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας


 • Τα παιδιά των μεγαλύτερων σε ηλικία μητέρων βρέθηκε να έχουν καλύτερες επιδόσεις στην Αντιληπτική, Γενική Γνωστική και Κινητική κλίμακα του McCarthy. Επιπλέον, παρουσίασαν λιγότερα συμπτώματα στους τομείς της υπερκινητικότητας, της απροσεξίας, της παρορμητικότητας, και έχουν επομένως μικρότερη πιθανότητα να διαγνωσθούν με ΔΕΠ/Υ. Όσο πιο μεγάλη σε ηλικία ήταν η μητέρα τόσο χαμηλότερος ήταν ο γενικός δείκτης συμπεριφορικών και συναισθηματικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί (π.χ. λιγότερα προβλήματα διαγωγής, προβλήματα στις σχέσεις με συνομηλίκους, κλπ).

 • Όσο υψηλότερο το εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας τόσο πιο καλή ήταν η επίδοση του παιδιού στη Λεκτική, Αντιληπτική, Αριθμητική, Γενική Γνωστική, Μνημονική και Κινητική κλίμακα του McCarthy και τόσο λιγότερα τα προβλήματα που είχε στις σχέσεις με τους συνομηλίκους. 

 • Η επαγγελματική κατάσταση της μητέρας φαίνεται πως συσχετίζεται με τη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού. Συγκεκριμένα, τα παιδιά των μητέρων που εργάζονταν παρουσίασαν λιγότερες συμπεριφορικές δυσκολίες σε σχέση με τα παιδιά των μητέρων που δεν εργάζονταν.

 • Τα παιδιά των Ελληνίδων μητέρων είχαν καλύτερα σκορ στη Λεκτική, Γενική Γνωστική, Μνημονική και Κινητική κλίμακα σε σχέση με τα παιδιά των αλλοδαπών μητέρων.

 • Τα παιδιά των έγγαμων γονέων είχαν υψηλότερη επίδοση στους τομείς της λεκτικής και κινητικής ανάπτυξης, καθώς επίσης περισσότερα συμπτώματα απροσεξίας και λιγότερα συναισθηματικά προβλήματα σε σχέση με τα παιδιά των διαζευγμένων γονέων που μεγαλώνουν σε μονογονεϊκές οικογένειες.

 • Τα κορίτσια υπερείχαν των αγοριών στη Λεκτική, Αντιληπτική, Γενική Γνωστική, Μνημονική και Κινητική κλίμακα, ενώ δεν παρατηρήθηκαν διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών στην Αριθμητική κλίμακα. Επίσης, τα κορίτσια παρουσίασαν λιγότερα συμπτώματα σε σχέση με τα αγόρια στους τομείς της υπερκινητικότητας, της απροσεξίας και της παρορμητικότητας. Τέλος, οι γονείς ανέφεραν λιγότερες συμπεριφορικές δυσκολίες (π.χ. λιγότερα προβλήματα διαγωγής, προβλήματα στις σχέσεις με συνομηλίκους, κλπ) για τα κορίτσια σε σύγκριση με τα αγόρια.

 • Η ύπαρξη αδελφών στην οικογένεια φαίνεται πως επηρεάζει με αρνητικό τρόπο την ανάπτυξη του παιδιού στην ηλικία των 4 ετών, ειδικά στους τομείς της λεκτικής και γενικής γνωστικής ανάπτυξης. Ωστόσο, όσο περισσότερα τα αδέλφια στην οικογένεια τόσο λιγότερα ήταν τα συμπτώματα απροσεξίας του παιδιού και τα συναισθηματικά συμπτώματα, αλλά τόσο περισσότερα τα προβλήματα διαγωγής.

 • Τα παιδιά που παρακολουθούσαν πρόγραμμα παιδικού σταθμού είχαν σαφώς καλύτερες επιδόσεις σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης σε σχέση με τα παιδιά που παρέμεναν στο σπίτι με τη μητέρα ή άλλο άτομο.
 • Τα παιδιά που παρακολουθούσαν μία ώρα τηλεόραση την ημέρα παρουσίασαν περισσότερα συμπτώματα απροσεξίας και περισσότερα προβλήματα διαγωγής σε σύγκριση με τα παιδιά που παρακολουθούσαν τηλεόραση μισή ώρα την ημέρα. Επίσης, τα παιδιά που παρακολουθούσαν δυο ή περισσότερες ώρες τηλεόραση την ημέρα παρουσίασαν περισσότερα συμπτώματα υπερκινητικότητας, απροσεξίας και παρορμητικότητας, προβλήματα διαγωγής και δυσκολίες στις σχέσεις με συνομηλίκους σε σχέση με τα παιδιά που παρακολουθούσαν τηλεόραση μισή ώρα την ημέρα. Γενικά, τα παιδιά που παρακολουθούσαν τηλεόραση περισσότερο από μισή ώρα σε καθημερινή βάση είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα να διαγνωσθούν με ΔΕΠ/Υ και αντιμετώπιζαν περισσότερα συμπεριφορικά προβλήματα.

 • Τα παιδιά που εκτέθηκαν σε παθητικό κάπνισμα στη βρεφική και παιδική ηλικία παρουσίασαν περισσότερα συμπτώματα υπερκινητικότητας, απροσεξίας και παρορμητικότητας. Η έκθεση του παιδιού σε παθητικό κάπνισμα σχετίστηκε επίσης με αυξημένη πιθανότητα για συμπεριφορικές δυσκολίες του παιδιού, όπως για παράδειγμα συναισθηματικά συμπτώματα, προβλήματα διαγωγής, κλπ.
 •  

  Πρόγραμμα

  Ενημερωτικό Υλικό

  Πρόσφατες δημοσιεύσεις  Αυτός ο ιστότοπος έχει παραχθεί για τις ανάγκες του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης νευροαναπτυξιακών διαταραχών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στο νομό Ηρακλείου Κρήτης» και αντιπροσωπεύει τις απόψεις των συντακτών του. Οι απόψεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως θέσεις του Υπουργείο ή τις Επιτροπής. Η Ειδική Υπηρεσία δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο, ούτε αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών.