Κοινωνικο-δημογραφικοί παράγοντες
και νευροανάπτυξη παιδιού στη βρεφική ηλικία


Στην Ελλάδα τα δεδομένα που αφορούν κοινωνικούς παράγοντες ως προσδιοριστές της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών στη βρεφική ηλικία είναι περιορισμένα. Μελέτη που διεξήχθη σε 605 παιδιά ηλικίας 18 μηνών στο νομό Ηρακλείου Κρήτης συμπεριέλαβε πληθώρα κοινωνικών και δημογραφικών παραγόντων από την πλευρά των γονέων καθώς και χαρακτηριστικά των παιδιών και εξέτασε την επίδρασή τους στην ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών στη βρεφική ηλικία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα κορίτσια φάνηκαν να έχουν καλύτερες επιδόσεις σε τομείς της ανάπτυξης όπως είναι οι γνωστικές ικανότητες, η κατανόηση και έκφραση του λόγου, η λεπτή κινητικότητα και η κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη. Όσο πιο υψηλό το εκπαιδευτικό επίπεδο της μητέρας τόσο καλύτερη ήταν η ανάπτυξη του παιδιού σχεδόν σε όλους τους τομείς που αξιολογήθηκαν (εκτός της αδρής κινητικότητας). Η ύπαρξη μεγαλύτερων αδελφών στην οικογένεια φάνηκε να επιδρά με αρνητικό τρόπο στον γνωστικό τομέα, τις επικοινωνιακές δεξιότητες (κατανόηση και έκφραση του λόγου) και την αδρή κινητικότητα των παιδιών. Τέλος, διαπιστώθηκε θετική επίδραση της εργασιακής κατάστασης της μητέρας στην ανάπτυξη των παιδιών, δεικνύοντας ότι τα παιδιά των εργαζόμενων μητέρων είχαν καλύτερες επιδόσεις στην κατανόηση και έκφραση του λόγου και την αδρή κινητικότητα.

Ενημερωτικό Υλικό

Πρόσφατες δημοσιεύσειςΑυτός ο ιστότοπος έχει παραχθεί για τις ανάγκες του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης νευροαναπτυξιακών διαταραχών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στο νομό Ηρακλείου Κρήτης» και αντιπροσωπεύει τις απόψεις των συντακτών του. Οι απόψεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως θέσεις του Υπουργείο ή τις Επιτροπής. Η Ειδική Υπηρεσία δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο, ούτε αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών.