Στάδια Ανάπτυξης - Εφηβική ηλικία

Όσα περισσότερα γνωρίζει ο γονέας για τα στάδια ανάπτυξης ενός παιδιού τόσο πιο καλά προετοιμασμένος είναι ώστε να αντιμετωπίσει κάθε αλλαγή ανάλογη της ηλικίας του παιδιού, να αποφύγει αδικαιολόγητες ανησυχίες, καθώς και να γνωρίζει τον τρόπο που θα πρέπει να πλησιάσει το παιδί στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Η ανάπτυξη κατά την εφηβική ηλικία
(από το 13ο έως το 18ο έτος του παιδιού)

Η εφηβική ηλικία χαρακτηρίζεται από ραγδαίες βιολογικές αλλαγές και γρήγορη σωματική ανάπτυξη, οι οποίες οδηγούν τον έφηβο στη σεξουαλική ωριμότητα, σε νέο τρόπο σκέψης, κοινωνικότητας και σε μία πολυδιάστατη αίσθηση εαυτού.

 • Σωματική Ανάπτυξη

  +

  Ο έφηβος παρατηρεί το σώμα του να αλλάζει με ταχύτατο ρυθμό και σε όλες τις παραμέτρους του (ύψος, βάρος, αναλογίες, λειτουργία οργάνων) με σημαντικότερη αλλαγή την ωρίμανση της γενετήσιας λειτουργίας.


 • Γνωστική ανάπτυξη

  +

  • Η γνωστική ικανότητα των εφήβων διαφέρει πολύ από την παιδική και μοιάζει με αυτή των ενηλίκων.

  • Οι έφηβοι έχουν την ικανότητα να σκέπτονται με βάση τις πολλαπλές πιθανές πλευρές ενός προβλήματος και να αποφασίζουν για τις καταλληλότερες λύσεις του, να διατυπώνουν υποθέσεις και να τις διαψεύδουν ή να τις επιβεβαιώνουν μέσα από μία λογική διαδικασία, να σκέφτονται πέρα από τις κοινωνικές συμβάσεις και να σκέφτονται σχετικά με τον τρόπο σκέψης τους, επομένως να τον αξιολογούν και να τον εξελίσσουν.

  • Οι σκέψεις των εφήβων για την ηθική γίνονται αφηρημένες και υπερβαίνουν τις κοινωνικές συμβάσεις.

  • Ο κυνισμός είναι το χαρακτηριστικό με το οποίο βλέπουν τα κοινωνικά προβλήματα και ο ιδεαλισμός το χαρακτηριστικό της κοινωνικής ηθικής της εφηβικής ηλικίας. • Συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη

  +

  Η εφηβεία είναι η περίοδος που παρατηρείται έντονα η τάση για ανεξαρτητοποίηση από τους ενήλικες καθώς και η έντονη προσήλωση στις ομάδες με άτομα της ίδιας ηλικίας και ιδιοσυγκρασίας.

  • Είναι η φάση που το παιδί αποξενώνεται από τους γονείς του και έχει ανάγκη για αυτονομία και κοινωνική αναγνώριση.

  • Οι συγκρούσεις με τους γονείς σε αυτή την περίοδο αφορούν περισσότερο σε θέματα ελέγχου και αισθητικής, όπως π.χ. την εμφάνιση των εφήβων.

  • Η αίσθηση του εαυτού διαμορφώνεται με βάση τις νέες κοινωνικές σχέσεις και τη σεξουαλικότητα και φαίνεται να είναι πιο αφηρημένη και πολυδιάστατη.

  • Κύριο χαρακτηριστικό αυτής της περιόδου είναι η φόρτιση και η αστάθεια του συναισθηματικού κόσμου των εφήβων. Εκρήξεις θυμού, τάσεις αυτονομίας, ταλάντωση μεταξύ ακραίων συναισθημάτων (τη μια στιγμή χαρούμενος και την άλλη θλιμμένος), διαμόρφωση ιδανικών, είναι στοιχεία της εφηβικής ψυχοσύνθεσης.Στάδια Ανάπτυξης

Ενημερωτικό Υλικό

Πρόσφατες δημοσιεύσειςΑυτός ο ιστότοπος έχει παραχθεί για τις ανάγκες του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης νευροαναπτυξιακών διαταραχών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στο νομό Ηρακλείου Κρήτης» και αντιπροσωπεύει τις απόψεις των συντακτών του. Οι απόψεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως θέσεις του Υπουργείο ή τις Επιτροπής. Η Ειδική Υπηρεσία δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο, ούτε αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών.