Στάδια Ανάπτυξης - Παιδική ηλικία

Όσα περισσότερα γνωρίζει ο γονέας για τα στάδια ανάπτυξης ενός παιδιού τόσο πιο καλά προετοιμασμένος είναι ώστε να αντιμετωπίσει κάθε αλλαγή ανάλογη της ηλικίας του παιδιού, να αποφύγει αδικαιολόγητες ανησυχίες, καθώς και να γνωρίζει τον τρόπο που θα πρέπει να πλησιάσει το παιδί στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.


Η ανάπτυξη κατά την παιδική (ή σχολική) ηλικία
(από το 6ο έως το 12ο έτος του παιδιού)

Κατά την περίοδο αυτή, οι αλλαγές στη βιολογική ανάπτυξη των παιδιών αλλά και η εισαγωγή της κοινωνικής ομάδας των συνομηλίκων στη ζωή τους αποτελούν τη βάση στην οποία οικοδομούνται οι αλλαγές στον γνωστικό και ακαδημαϊκό τομέα, στην κοινωνικότητα και την αίσθηση του εαυτού.
 • Σωματική Ανάπτυξη

  +
  • Κατά την περίοδο αυτή η σωματική και κινητική ανάπτυξη είναι περισσότερο ποιοτική παρά ποσοτική.

  • Το ύψος και το βάρος των παιδιών συνεχίζουν να αυξάνονται και η εγκεφαλική λειτουργικότητα να εξελίσσεται.

  • Η κινητική ικανότητα των παιδιών βελτιώνεται αισθητά καθώς αυξάνεται η ικανότητα κινητικού συντονισμού, ισορροπίας του σώματος και ευκινησίας.
 • Γνωστική ανάπτυξη

  +

  • Τα παιδιά αποκτούν την ικανότητα να εφευρίσκουν πολλές στρατηγικές για την επίλυση προβλημάτων και αποκτούν ευελιξία στον τρόπο που επιλέγουν την πιο κατάλληλη.

  • Καταφέρνουν να ταξινομούν τα αντικείμενα/ερεθίσματα του περιβάλλοντος με λογικό τρόπο και συνεπώς να σκέφτονται λογικά για τις μεταξύ τους σχέσεις.

  • Οι αλλαγές που παρατηρούνται στη μνημονική ικανότητα καθιστούν τα παιδιά ικανά να διατηρούν περισσότερες πληροφορίες στη βραχυπρόθεσμη μνήμη τους, να μπορούν να επιλέγουν αποτελεσματικότερα τις σημαντικές πληροφορίες, να χρησιμοποιούν μνημονικές στρατηγικές (π.χ. οργάνωση και επανάληψη της πληροφορίας) και να αξιολογούν τις μνημονικές στρατηγικές τους, ώστε να τις εξελίσσουν.

  • Σε επίπεδο σχολικής ικανότητας τα παιδιά αντιμετωπίζουν αυξημένες κοινωνικές απαιτήσεις που αφορούν κυρίως στην εκμάθηση των συμβόλων του γραπτού λόγου και των μαθηματικών, αλλά και στην εκμάθηση του τρόπου διδασκαλίας που πρέπει να ακολουθούν στη σχολική τάξη.

  • Στην ηλικία αυτή παρατηρούμε και τις μεγαλύτερες διαφορές στο επίπεδο νοημοσύνης ανάμεσα στα παιδιά, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στις σχολικές τους επιδόσεις.

 • Συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη

  +

  • Στη φάση αυτή γίνεται η μετάβαση από το «εγώ» στο «εμείς».

  • Με την είσοδό του στο σχολείο, το παιδί μετατοπίζει το ενδιαφέρον του από τον εαυτό του στους συνομηλίκους του και καθώς το σχολείο είναι η μικρογραφία της κοινωνίας συντελεί και στην κοινωνικοποίησή του.

  • Το παιδί μαθαίνει να συνεργάζεται, να κάνει φιλίες κυρίως με παιδιά του ίδιου φύλου, να τηρεί τις υποχρεώσεις του και να εντάσσεται σε ομάδες, προσπαθώντας όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για τους άλλους.

  • Συνέπεια της αλληλεπίδρασης με τους συνομηλίκους είναι η αλλαγή της αίσθηση του εαυτού, καθώς το παιδί αρχίζει να ετεροπροσδιορίζεται και να αντιλαμβάνεται τον εαυτό μέσα από τη σύγκριση των χαρακτηριστικών και των ικανοτήτων του με τους συνομηλίκους.

  • Στα βασικά χαρακτηριστικά της παιδικής προσωπικότητας ενσωματώνονται τώρα η φιλοπονία και η παραγωγικότητα.

  • Το παιδί έχοντας αποκτήσει ως τώρα αυτονομία, αυτοεξυπηρέτηση και προσωπική πρωτοβουλία, επιδίδεται στην «ολοκλήρωση έργων» και «επίτευξη στόχων». Δεν περιορίζεται μόνο στο να αναλαμβάνει εργασίες αλλά σκοπός του είναι να τις ολοκληρώνει.

  • Η συμπεριφορά των παιδιών αλλάζει ως προς τον τρόπο έκφρασης των αντιθέσεών τους με τους γονείς, καθώς διαφωνούν μαζί τους με τρόπο πιο άμεσο και συγκεκριμένο, ενώ είναι σε θέση να θυμούνται τις συγκρούσεις τους.Στάδια Ανάπτυξης

Ενημερωτικό Υλικό

Πρόσφατες δημοσιεύσειςΑυτός ο ιστότοπος έχει παραχθεί για τις ανάγκες του έργου «Πρόγραμμα πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης νευροαναπτυξιακών διαταραχών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στο νομό Ηρακλείου Κρήτης» και αντιπροσωπεύει τις απόψεις των συντακτών του. Οι απόψεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Ειδική Υπηρεσία του τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως θέσεις του Υπουργείο ή τις Επιτροπής. Η Ειδική Υπηρεσία δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστότοπο, ούτε αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών.