• Συχνότητα των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών

  +

  Η συχνότητα των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών είναι 1:150 παιδιά, με τη διάγνωση να είναι 3-4 φορές συχνότερη στα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια.


 • Αιτιολογία των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών

  +

  Οι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές είναι διαταραχές οργανικής, πολυπαραγοντικής αιτιολογίας. Παρά το ότι δεν έχει εντοπιστεί η ακριβής αιτιολογία, έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος στα επιστημονικά ευρήματα. Νευροβιολογικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των γενετικών, φαίνεται πως επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου και, κατά συνέπεια, τους διάφορους τομείς κοινωνικής ανάπτυξης, κατά έναν ασταθή και ακανόνιστο τρόπο.

 • Αντιμετώπιση των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών

  +

  Η πλειοψηφία των θεραπευτικών προγραμμάτων των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών εστιάζει στην πλήρη αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος δυναμικού του παιδιού και στη στήριξη του ίδιου και της οικογένειάς του. Κάποιες μέθοδοι βασίζονται σε φαρμακευτική αγωγή και στη διαφοροποίηση της διατροφής. Μεγάλη αποτελεσματικότητα έχουν τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, τα οποία προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες του κάθε παιδιού με εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα. Για τα παιδιά που διαθέτουν χαμηλή νοημοσύνη και περιορισμένη γλωσσική ανάπτυξη, τα προγράμματα στοχεύουν στον περιορισμό της αυτοκαταστροφικής και στερεότυπης συμπεριφοράς, αλλά και στη διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης και έκφρασης αναγκών. Για τα παιδιά με πιο υψηλή λειτουργικότητα, οι στόχοι του προγράμματος συμπεριλαμβάνουν την απόκτηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και τη βελτίωση δεξιοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η εκπαίδευση και συμμετοχή όλων των μελών της οικογένειας στο εξειδικευμένο πρόγραμμα κάθε παιδιού κρίνεται απαραίτητη.